Thu
Thu
Thu
Thu

Beaufort West

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Merweville

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nelspoort

Thursday°C

Important numbers

Electricity023 414 8100
Water and Sanitation023 414 8100
Fire023 414 8100
Refuse023 414 8100
Traffic023 414 8100
Police: Beaufort West023 414 2157
Police: Nelspoort023 416 1888
Police: Merweville023 501 4005
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Beaufort West
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Merweville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nelspoort
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 023 414 8100
Water and Sanitation 023 414 8100
Fire 023 414 8100
Refuse 023 414 8100
Traffic 023 414 8100
Police: Beaufort West 023 414 2157
Police: Nelspoort 023 416 1888
Police: Merweville 023 501 4005

Notice Nr. 51/2019 GENERAL RELIEF CASHIER X 4

Closing Date: 20 May 2019
Salary: R55.60 per hour

Duties / Pligte   

*Work as a relief cashier in the absence of any cashier in Beaufort West ( Except in Merweville, Nelspoort and Murraysburg) / Om in die afwesigheid van die kassieres in Beaufort Wes ( Merweville, Nelspoort en Murraysburg uitgesluit) af te los.

*Receive payments, issue receipts and update cash received in deposit book / Ontvangs van betalings aan die munisipaliteit en uitreik van kwitansies asook opmaak van bankdeposito

*Safeguard cash, receipts and documents in this regard in accordance with control procedures / Veilige bewaring van ontvangstes, kwitansies en gepaardgaande dokumentasie in ooreenstemming met kontrole prosedures

*Manage general enquiries / Hanteer algemene navrae die publiek

*Report complaints received from the public. / Rapportering van klagtes soos deur die publiek aangemeld.

*Miscellaneous tasks as received from Controller: Income / Diverse take soos van tyd tot tyd  opgedra deur die Kontroleur: Inkomste.

 

*Cashiers who work after hours, should be available to check their takings the next morning with supervisor before takings are banked /Kassieres wat na-ure werk, moet beskikbaar wees om die volgende oggend gelde te kontroleer met toesighouer voordat gelde gebank word.

Notice 51/2019 (230.42KB) Last published 06 May 2019